Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

1. A szerződő felek azonosítása

1.1 Eladó

Neve: AMFI Konyhák Kft.

Címe: 1036 Budapest, Nagyszombat u. 3.

Cégjegyzék száma: Adószáma: 24580128-2-41

1.2 Vásárló

Aki a webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Kitchenmixer webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 Szállító

Az AMFI Konyhák Kft. által megbízott szállítmányozó cég (futárszolgálat, posta).

2. Általános rendelkezések (az ÁSZF célja)

Az Eladó az általános szerződési feltételeket azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a webáruház szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Eladó és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az általános szerződési feltételek az Eladó, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően az Eladó tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az általános szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az általános szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg az Eladó a webáruház szolgáltatást biztosítja, vagy az ÁSZF-et módosítja.

3. A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a Kitchenmixer webáruház internetes áruházban található valamennyi árucikk, amire a Vásárló vásárlási megrendelést rögzít. A Vásárló az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit, képeit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. A megrendelés rögzítésével a Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt termék paramétereit elfogadja és igényeinek mindenben eleget tevőnek ismeri el.

4. A Vásárló személyes adatainak kezelése

A webáruházba való regisztráció során a Vásárlónak néhány személyes adatát meg kell adnia az Eladó részére. A bekért adatokat az Eladó rögzíti, tárolja, feldolgozza és használja. A bekért adatok a webáruház használatához, a kapcsolattartáshoz, a megrendelés teljesítéséhez, lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükségesek.

Az Eladó a Vásárló adatait kiemelt biztonsággal kezeli, és használatuk során az adatvédelmi szabályoknak megfelelően jár el.

A Vásárlónak joga van – térítési díj mentesen – az Eladónál tárolt személyes adatairól való tájékoztatáshoz. A helytelenül szereplő adatokat, amennyiben azokat adategyeztetéskor valamelyik fél észleli, vagy a Vásárló azok helytelenségét Eladó felé jelzi, az Eladó azonnal javítja.

A Vásárló bármikor tájékozódhat egy jelszó által védett (Fiókom) menüpontban (mely menüpont csak bejelentkezés után látható) az Eladónál tárolt adatairól és a hibásan szereplő adatokat saját maga is kijavíthatja.

A kizárólag a Vásárló hozzájárulásával rögzíthető, tárolható és feldolgozható adatokat a Vásárló hozzájárulásának visszavonása esetén az Eladó haladéktalanul törli.

Az Eladó harmadik személy vagy szervezet részére a Vásárló adatait nem adja tovább. Ez alól kivételt csak a jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettség, valamint az áru Vásárló részére történő eljuttatásához szükséges, a postai szolgáltatást nyújtó, illetve futárszolgálat felé történő adatszolgáltatás képez, kizárólag a szállítás lebonyolításához szükséges körben és mértékben.

5. A szerződés létrejötte és módosítása

5.1 Általános jellemzők

A Szerződés az Eladó, Kitchemixer webáruházában történő megrendeléssel, illetve jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek megadása.

A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja.

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy a megadott adatok értelmezhetetlenek, a megrendelést, illetve regisztrációt törölje. Ezzel egyidejűleg, amennyiben erre a megadott adatok alapján mód nyílik, vásárlót értesíti a helytelen adatközlés miatt törölt adatok és megrendelés tényéről.

5.2 Megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már a Vásárló által közvetlenül nem törölhető.

A megrendelés visszavonását a Vásárló az oldal Vevőszolgálat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen, illetve telefonos hívószámon teheti meg.

A megrendelés visszavonása csak a csomagfeladás előtt lehetséges.

5.3 Árak

A termék mellett feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati egységára, amely forintban értendő. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható.

5.4 Fizetési feltételek

A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét utánvétel, előre utalás útján, vagy személyes átvételkor személyesen egyenlítheti ki.

  • Utánvétellel történő fizetés esetén az árut átvételekor, készpénzben a Szállítónak kell kifizetni, átvételi elismervény ellenében.
  • Előre utalás esetén az áruk és szolgáltatások ellenértékét az Eladó által e-mailben megküldött előlegbekérő bizonylat alapján kell átutalni az Eladó bankszámlájára. Eladó az árut az ellenérték számláján történő jóváírásakor adja át Szállítónak.
  • Személyes átvételkor az áru ellenértékét Eladó üzletében személyesen kell kiegyenlíteni.

5.5 Szállítás

Az Eladó szállítási cím tekintetében, csak a Magyarország területéről beérkező megrendeléseket tudja teljesíteni.

A raktárkészletről elérhető termékeket a választott fizetési mód függvényében az Eladó a megrendelést követő munkanapon, de legkésőbb öt munkanapon belül küldi el a Vásárló részére. A raktáron nem elérhető termékek várható szállítási idejéről az Eladó emailen vagy telefonon tájékoztatja a Vásárlót.

A csomag Szállítónak való átadásáról az Eladó e-mailben vagy telefonon előre értesíti a Vásárlót.

5.6 Sikertelen kézbesítés

A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik.

6. Vásárló jogai és kötelezettségei

A Vásárló a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben rögzített feltételek mellett az áru átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállás joga az áru átvételének napjától gyakorolható, a határidő első napja tehát az átvételt követő első munkanap.

A kormányrendelet értelmében az áru visszaküldésének költségei a Vásárlót terhelik. Eladó köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számított 30 napon belül visszajuttatni a Vásárlónak.

A kormányrendelet értelmében az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A Vásárló a fenti jogszabály 5. § c) pontja alapján nem gyakorolhatja az elállás jogát, ha emblémázott termékeket, vagy kifejezetten kérésére gyártott termékeket vásárol, illetve ebben az esetben az Eladó felé az egyedi kérés teljesítésével keletkezett, a termék előállíttatásával kapcsolatban felmerült többletköltségét köteles megtéríteni. A fenti kikötés csak arra az esetre vonatkozik, ha a Vásárló olyan termék megvásárlása esetében gyakorolja az elállás jogát, mely termék minden tulajdonságában megfelel a Vásárló megrendelésének.

7. Szavatosság

A 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben biztosított elállási jogon túl a Vásárlónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306. § (1) a) pontja alapján lehetősége van a hibásan szolgáltatott dolog, vagyis hibás termék kicserélését kérni, amennyiben az már az átvételkor is rendelkezik a kifogásolt hibával.